ПАКОВЕН МАТЕРИЈАЛ

Нудиме голем асортиман на материјал за пакување. Држиме залиха на пластични регулатори и зацврстувачи, пластични кеси и материјал за пакување од хартија и картон. Сите материјали можат да бидат брендирани со вашето лого и/или слоган. За блок нарачки или нарачки кој се повторат, можеме да држиме залиха во нашите магацини за брза и ефикасна испорака.
Преземете го нашиот КАТАЛОГ ЗА ПАКОВЕН МАТЕРИЈАЛ